Proġett Amina

Bloggata speċjali, din tal-lum, mingħand l-awtriċi Antoinette Borg:

Meta ktieb ikun wasalli biex jiġi ppubblikat, nibda naħseb biex niżbarazza l-karti, taħżiż, ritratti, artikli, dokumenti u emails relatati miegħu, li jkolli mxerrdin ’l hawn u ’l hemm fiżikament jew fuq il-kompjuter. Hekk qed nagħmel bħalissa, indur u norganizza dak kollu li għandu x’jaqsam max-xogħol fuq Amina, ir-rumanz il-ġdid tiegħi li ġie ppubblikat f’dawn il-jiem.

Nieħu gost nagħmilha dil-biċċa xogħol. Kull karta jew email tfakkarni f’xi fażi partikolari tar-riċerka jew tal-kitba tar-rumanz. Jien naf, pereżempju sibt:

 • Ritratt bis-satellita ta’ post in-naħa ta’ fuq ta’ Malta. Fuq ir-ritratt kont pinġejt żewġ linji preċiżi u X kbira, b’linka ħamra;
 • Artiklu jismu “Helping children and young people isolated by young onset dementia find a voice”;
 • Riżultati ta’ tiftix bil-google “Why do people hate Maths?”;
 • Artikli dwar l-istorja tal-edukazzjoni f’Malta, minn żmien it-tkeċċija tal-Ġiżwiti u t-twaqqif tal-Università ta’ Malta mill-Gran Mastru Pinto;
 • Riċerka dwar id-djar tat-tfal;
 • Tagħrif dwar diversi kampijiet tal-matematika fl-Amerika;
 • Il-ktieb Petitions to the British Crown – Il-Mellieħa (1824-1889) ta’ Jimmy Muscat;
 • Artiklu jismu “Rabbits in Malta”;
 • Paġna mill-ktieb One Two Three … Infinity: Facts and Speculations of Science ta’ George Gamow;
 • Artiklu jismu “What is cleithrophobia or the fear of being trapped?”;
 • Ritratt ta’ pupa tal-injam u ieħor ta’ qattus b’widintu mgħawġa;
 • Diagrams matematiċi, pjanti ta’ djar fittizji u kejl ta’ distanzi fuq google maps;
 • Riċerka li ma nistax insemmiha hawn għax inkella ntellef il-gost lil dawk li jixtiequ jaqraw il-ktieb!

Taf x’sibt ukoll? L-email li kont ktibt lil Chris tal-Merlin meta semmejtlu r-rumanz għall-ewwel darba. Kważi sena ilu, f’Jannar tal-2018, ktibtlu hekk:

Ili żmien twil naħdem fuq rumanz li qed iħabbatni ħafna. Għalkemm għandi idea pjuttost ċara tal-istorja, ma nistax insib il-mod kif l-aħjar nirrakkontaha. Bdejtu mill-ġdid ma nafx kemm-il darba, kull darba nesperimenta b’perspettiva, jew vuċi, jew stil ta’ narrazzjoni differenti. Kemm-il darba wkoll ġietni t-tentazzjoni li nabbandunah għalkollox, imma jekk indaħħal f’moħħi li rrid nagħmel xi ħaġa ma nistrieħx qabel nagħmilha, lol 😉 Issa qisni qbadt linja partikolari, u għal darb’oħra erġajt tajjart kollox u bdejt mill-ġdid …

Imnalla rasi iebsa u m’abbandunajtux! Tani battikata dan ir-rumanz, imma ħareġ għal qalbi immens. Nittama li lilek jogħġbok ukoll.

– Antoinette Borg