Shop

  • img-book

    Luigi Ballerini

Żero

by :Luigi Ballerini     Translator:

9.95

Quantity:
ISBN: 9789990917864
Category: ,
Cover: paperback
Age: 13-18, adults
Publication Date : 2019
Page Count : 256
Żero se jagħlaq erbatax-il sena. Qatt ma kellu kuntatt ma’ bnedmin oħra, ma jafx x’inhi l-kesħa jew is-sħana, qatt ma ħass ir-riħ jew mess il-borra. Għex dejjem waħdu, f’post magħluq u maqtugħ minn kollox u minn kulħadd — ħlief għal-leħen tal-gwida tiegħu Mader. F’dak il-post tgħallem u tħarreġ kif juża droni militari sofistikati. Żero, bil-mod tiegħu, jgħix kuntent. Kburi bir-riżultati li jġib, dixxiplinat għall-aħħar. Sa ma darba … id-dwal ta’ dak il-post fejn jgħix jintfew u madwaru jaqa’ dlam ċappa. Żero jibda jaħseb li dak huwa biss it-test li jmiss. B’xi mod, jirnexxilu joħroġ u mid-dinja virtwali fejn trabba, isib ruħu fid-dinja reali. Hemmhekk nieżla l-borra, l-iscreens donnhom ma jaħdmux kif imdorri hu, anzi m’hemm xejn li jagħraf. Hekk tibda l-ġrajja ta’ Żero, b’ħarba perikoluża min-nies li rabbewh, fejn irid jifhem ir-raġuni tal-eżistenza tiegħu u fl-istess ħin isib mod kif jgħix fid-dinja l-vera.
View Pdf