Shop

  • img-book

    Kirsten Spiteri

Perfettament imperfetta

by : Kirsten Spiteri

10.95

Quantity:
ISBN: 9789990919431
Category:
Cover: paperback
Age: adults
Publication Date : 2021
Page Count : 192
U qaltli, “Issa ċ-ċans tiegħek. Tini sakemm taħli saħħtek.” “Meta nħares lejn l-arloġġ nara l-mewt, imma jekk inħares lejn Charlotte nara l-ħajja. Għax hi tidħaq, tbusni, tmellisni, tkanta, tiċċajta, u jien ninsa l-problemi kollha. Anke ninsa kemm għandi żmien. Meta nkun magħha nħossni qisni qiegħed nisraq sekondi lill-mewt.” — Żewġ vuċijiet differenti, intimi, singulari, divertenti u devastanti. Wade u Manuel. U t-tnejn bl-istess ossessjoni … Charlotte. Wade żagħżugħ li qed jipprova jgħix ħajtu u jibda jiskopri d-dinja. Id-dinja tal-ewwel dates, tad-drammi familjari u tal-ħbieb ġodda, bil-fawra t’entużjażmu li jafu jġibu magħhom. Id-dinja tal-mużika, tas-sess u d-drogi. Manuel anzjan li qed jipprova jaħrab mix-xjuħija u li jispiċċa f’territorju mhux magħruf — attrazzjoni lejn studenta eżuberanti li ġġibu f’xifer il-legalità. Rakkont li jsaħħar, jgħarbel u jqanqal, f’dinja f’xifer li se tinbidel għalkollox, għal dejjem.
Kirsten Spiteri was born in the same year that the first Street Fighter was released, which eventually became his favourite video game series. He was raised between Bormla and Żejtun, so he considers himself to be a half-Bormliż half-Żejtuni, even though he’s now moved elsewhere. He always knew that he wanted to be a writer. At age 12, he submitted his first “masterpiece” about dinosaurs to children’s magazine Sagħtar. He is an avid Inter supporter, and one of his many dreams is to see The Old Lady relegated to Serie C, because he already saw her in Serie B.
View Profile
View Pdf