IXTRI

  • img-book

    Lon Kirkop

Mitt Elf Isem Ieħor: HappyVeganGirlJules

ta' : Lon Kirkop

9.95

Kopji:
ISBN: 9789990919646
Kategorija: ,
Qoxra: paperback
Età: 13-18
Pubblikazzjoni : 2021
Paġni : 160
Rebbieħ tal-Konkors ta’ Kitba — Letteratura għaż-Żgħażagħ (Aġenzija Żgħażagħ u Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb) Iva, f’Jules għoġobni dak kollu li jien m’għandix. F’Jules għoġobni kollox għax jien m’għandi xejn. Lil Manda, id-dinja reali ħaditilha kollox filwaqt li d-dinja diġitali tatha lil Julia, Jules. Manda u Julia, żewġ tfajliet ta’ tlettax-il sena li jgħixu fuq naħat differenti tal-iscreen. Waħda quddiemu taqsam il-ħajja perfetta li għandha mad-dinja kollha, u l-oħra warajh tikkonsma l-istess dinja li hi m’għandhiex. Kulħadd jaħsibha li qed tipprova tkun bħal Jules … Imma mhux vera, jien ma nixtieqx inkun bħal Jules. Jien nixtieq inkun Jules. Nixtieq li kulħadd flok isejjaħli Manda, jibda jsejjaħli Julia, Jules jew b’mitt elf isem ieħor.
Lon Kirkop huwa artist u printmaker Malti, imma l-forma t’arti favorita tiegħu hi l-kitba. Huwa wkoll involut fit-teatru u jaħtaf kull opportunità li jidderiġi d-drammi tiegħu stess. Meta ma jkunx qed joħloq xi biċċa arti jew jikteb, lil Lon issibu jaqra, jara l-videos fuq YouTube u jiddiskuti l-ideat tiegħu miegħu nnifsu fuq tazza jew tnejn inbid aħmar. Lon rebaħ il-Konkors ta’ Kitba – Letteratura għaż-Żgħażagħ 2020 bir-rumanz tiegħu Mitt Elf Isem Ieħor: HappyVeganGirlJules.
View Profile

“I’ve read quite a few novels about social media culture and behaviour. At this point, Mitt Elf Isem Ieħor is probably my favourite one.”
— Reċensjoni minn Robert Pisani: The Bobsphere

“L-awtur jirnexxilu jbill subgħajh kemm hemm bżonn fil-fond oskur ta’ din id-dinja ġdida u potenzjalment tat-tkexkix, bil-profili foloz, l-assassinju spreġudikat u ardit tal-karattru, u l-isplużjoni tad-dismorfija żagħżugħa … Mitt Elf Isem Ieħor rumanz ikkalibrat b’qattara preċiża, bi żvolti sottili iżda sorprendenti li jmexxu l-istorja ’l quddiem” — Reċensjoni minn Mark Vella fl-Illum: Għali dejjem

View Pdf