IXTRI

  • img-book

    Keith Borg

Il-parabboli tal-imġienen

ta' : Keith Borg

11.95

Kopji:
ISBN: 9789990919561
Qoxra: paperback
Età: adults
Pubblikazzjoni : 2021
Paġni : 144
Għajnejja bdew jidraw id-dalma. Fejn qiegħed? Kont mal-art, ċangatura naħseb, inxomm u ntiegħem it-trab. Rat karta fuq sidri u ġabritha. Kitba mħanżra miktuba b’demm għadu frisk … Erġajt ħassejt iż-żarżir ġo widnejja, did-darba b’aktar saħħa. Tagħrix u gdim irqiq mat-tanbur ta’ widnejja. Daż-żarżir bdejt inħossu anke fi griżmejja u ħassejtni qed nifga bil-mod il-mod. Fid-dar trijangulari kienet tgħix mara trasparenti donnha magħmula mill-ispag. Waqajt għarkopptejja ħdejha, nilheġ u nxomm ħlewwitha. Demgħa kaħla żżerżqet mill-għajn xellugija. X’jiġri meta borża tal-plastik ma tkunx kuntenta b’ħajjitha? Stejjer fejn insibu villaġġ stramb, inkontru mad-divin (forsi), Repubblika mnejka, ċess, sess u tuffieħ. L-għajnejn moħbija li dejjem josservaw il-fraġilità tal-bniedem. Keith Borg jippreżenta ġabra ta’ stejjer qosra li jiskomodaw il-ħsieb, li jaħsdu u jniffdu lir-ruħ. Stejjer surreali li jilagħbu bl-ispag tar-realtà u l-fantasija.
Keith Borg kien jobgħod jistudja l-letteratura, sa ma wasal is-sixth form. Imbagħad il-kliem beda jinvadilu moħħu u spiċċa fuq karti, tissues, biljetti tal-linja u fuq ħajt ta’ klabb f’Paceville. Fl-2017 ippubblika l-ewwel ġabra ta’ poeżiji tiegħu, hemm qarsa fil-vers (Klabb Kotba Maltin). Qatt ma ried jaħdem fl-edukazzjoni imma ħadem f’numru ta’ boarding schools f’pajjiżi differenti. Iħobb jaqra, jgħum u jaqbad mal-kelb Timmy. Fl-2021 ippubblika l-ewwel antoloġija ta’ novelli tiegħu, Il-Parabboli tal-Imġienen (Merlin). Għadu mhux ċert xi jrid isir la jikber.
View Profile

“Din hi ġabra ta’ għaxar novelli li jifirxu fuq 120 paġna. Uħud minnhom jaħkmu lill-qarrej, oħrajn jieħdu mill-ossessjoni li tilħaq livelli ta’ logorrea, meta kif tammetti l-vuċi narranti f’Il-Kittieb, ‘… l-kilba biex nikteb ħadet post kollox u kulħadd’, anki post kull emozzjoni umana. Hemm drabi meta n-narrattiva timxi bejn il-finzjoni, l-oniriku, il-ħrafa, u r-realtà; drabi oħra fejn jispikka l-lingwaġġ figurattiv jew ċerti beżgħat li huma astratti jingħataw ċerta solidità, u l-ħolm jitwassal permezz ta’ sentenzi twal neqsin minn kull punteġġjatura. Rakkont li jispikka hu Logħba Ċess li hu dwar attrazzjoni fatali mqabbla ma’ logħba bħal din. Dawn ta’ Borg huma stejjer ta’ ‘nies griżi’: fejn ir-realtà u l-preżent jitħalltu ma’ ritwali u ġrajjiet tal-imgħoddi biex isseħħ liberazzjoni minn saħta antika (Il-Mixrub u Lil Hinn); fejn isseħħ laqgħa f’ħanut tal-kafè fis-sena 2030 ma’ Ġesù li jinsab fi kriżi eżistenzjali (Inkontru). Borg bħal jirrakkonta ‘stejjer moħbija fil-fili’ tal-memorja fejn hemm midfun il-ġenn tal-bniedem. Jinħassu influwenzi minn Edgar Allan Poe, Anton Grasso, Italo Calvino, saħansitra mill-Manga Ġappuniża fejn naqraw dwar xeni erotiċi jew post-apokalittiċi, ħlejjaq sopranaturali li jiksru l-liġijiet temporali, u movimenti aġli li jiksru l-liġijiet tal-fiżika.”
— Reċensjoni ta’ Patrick J Sammut f’Il-Pont Nru 64 (Diċembru 2021)

“Il-personaġġi u l-ilħna li jirrakkuntaw bilkemm għandhom fiżiċità jew preżenza soċjali, filwaqt li l-ambjenti huma jew splużjoni ta’ xbihat, bejn il-fantastiku,  l-improbabbli, u l-purament mistħajjel u immaġinat, jew inkella sempliċement spazju li jkollu jċedi għal ħsieb u diskors immirat mingħajr ebda tiżjina żejda. Donnhom jiġu eżawriti l-possibiltajiet tal-effetti tar-reali, għodod li għadhom validi għal kittieba oħra, iżda li għall-intenzjonijiet ta’ Borg huma żejda għaliex itellfu mill-burraxki mentali u interjuri li jrid jittratta.”
— Reċensjoni ta’ Mark Vella fl-Illum: Provi ġenerali ta’ niħiliżmu

View Pdf