Shop

  • img-book

    Trevor Żahra

Il-Kitba Kreattiva

by : Trevor Żahra

6.85

Quantity:
ISBN: 9789990912838
Cover: paperback
Age: 13-18, adults
Publication Date : 2007
Page Count : 88
Titwila lejn il-mekkaniżmi tal-kitba kreattiva u ideat siewja għal kulmin iħoss is-sejħa tal-kitba F'dan il-ktejjeb, Trevor Żahra, l-awtur aktar milli l-kritiku letterarju, jaqsam magħna ħsibijietu dwar din l-arti tant abbużata li titlob ħafna aktar għaraq milli ispirazzjoni. Jitkellem fuq it-teknika tal-vuċijiet, tal-karatterizzazzjoni, tan-nisġa, tad-djalogar, kif ukoll fuq it-tħaddim f'waqtu tas-simboliżmu, l-ambigwità, u d-diskors figurattiv. Madankollu jfakkarna fl-aktar regola fundamentali - li kull teknika trid tkun funzjonali, li kull manjiera trid tidwi l-materja, li kull strateġija stilistika trid tingħaġen f'sustanza. Fuq kollox, 'l hinn mit-talent narrattiv, irid ikun hemm viżjoni sħiħa tal-ħajja, imsejsa fuq intuwizzjonijiet maturi daqskemm fuq tifkiriet personali, li minkejja li tkun xorbot minn diversi għejun, tissarraf f'esperjenza waħdiena u irrepetibbli.
Trevor Żahra popped out on December 16 in 1947. There is a possibility that he wrote his first book at the age of two months, but we still have to verify that. In his lifetime he has written all sorts of things: children’s books, workbooks, poems, novels, short stories, plays and monologues. He has also illustrated all sorts of things. For his book Stampakelma, he had to draw more than a thousand picture. His books have been published in France, Russia and Norway. trevorzahra.com
View Profile
View Pdf