Shop

  • img-book

    David Aloisio

Ħoloq

by : David Aloisio

9.00

Quantity:
ISBN: 9789990914153
Category: ,
Cover: paperback
Age: 13-18
Publication Date : 2012
Page Count : 144
Noti u taħriġ fuq Bejn Ħaltejn għall-eżami taċ-ĊES Ħoloq jassisti lill-qarrejja fl-interpretazzjoni tagħhom tax-xogħlijiet letterarji miġbura mill-Bord tal-MATSEC f'Bejn Ħaltejn, l-antoloġija studjata għall-eżami taċ-ĊES fil-Malti, permezz ta' osservazzjonijiet dettaljati, mistoqsijiet u attivitajiet oħrajn li jipprovokaw kritika letterarja attiva u matura. "… ktieb-manwal li għandu jkun ta' fejda liema bħalha għall-għalliema daqskemm għall-istudenti. L-għan tiegħu huwa li joffri għodod ta' stħarriġ li huma siewja biex tingħaraf il-kitba letterarja kemm mill-aspett tematiku u kemm mill-aspett tekniku … David Aloisio qiegħed jgħin ħafna biex it-tagħlim tal-letteratura fil-klassi tal-iskola jilħaq l-għan ewlieni tiegħu: li jiżviluppa l-ħila tal-istudenti fil-proċess tal-ħsieb loġiku u mibni tajjeb." - Oliver Friggieri

David Aloisio is senior lecturer of Maltese language and literature at the University of Malta Junior College. He is reading a PhD with the University of Malta entitled Dialectic of the Canon: the Maltese Literary Context. His research interests are focused on the relationship, often anxious, between literary works and how they are organised, consciously or unconsciously, by the collective psyche in unofficial lists or else in literary canons.

View Profile
View Pdf