Shop

  • img-book

    Charles Casha

Ali Kali/Mammaroka

by : Charles Casha

4.50

Quantity:
ISBN: 9789990912408
Cover: paperback
Age: 9-14
Publication Date : 2004
Page Count : 144

Dawn l-istejjer huma maħsuba għall-qarrejja ta’ bejn id-disa’ snin u t-tnax-il sena, imma dawk ta’ età kbira li jixtiequ jġeddu t-tfulija tagħhom żgur li jieħdu gost bihom.

Ali Kali hija l-ġrajja ta’ żagħżugħ li kien dejjem joħlom li xi darba jiżżewweġ l-isbaħ tfajla tad-dinja. Wara li jirnexxilu jikxef fejn kienet il-moħba tal-ħallelin tal-foresta, huwa jpartat xkora deheb, fidda u ħaġar prezzjuż ma’ żerriegħa li skont Sinbad kellha twasslu biex jaqta' din ix-xewqa li kellu …

Mammaroka s-sindku ta’ belt fejn kollox jidher li sejjer tajjeb. Bintha Qronflina tħobb lil Sandolino, l-iskarpan tal-belt. Mammaroka ma tridx li bintha tiżżewweġ skarpan u għalhekk ma tkunx trid li bintha tkellem jew tiltaqa’ ma’ Sandolino. Imma dan mhux l-uniku inkwiet li għandha s-sindku. Matul is-snin il-ġrieden fil-belt invadew il-belt kollha u n-nies qed teħodha kontra Mammaroka għax bħala sindku ma kienet qegħda tagħmel xejn biex teqred dawn il-ġrieden. Għalhekk Mammaroka tibgħat lil Petifera, is-segretarja tagħha, biex tipprova ssib lil xi ħadd li jkun jista’ jeħlishom mill-ġrieden. Din terġa’ lura wara ftit u magħha ġġib lil wieħed xiħ li jkun lest li jeqred il-ġrieden basta jagħtuh l-imħabba ta' Qronflina …

Charles Casha started writing in the beginning of the 1960s. He created Fra Mudest in 1967, a character which is considered a classic icon of Maltese literature. When writing children’s literature, Casha blends both his creative skills as well as his teaching background. In his adult writing, he focuses on bringing out the social elements through his personal experiences. His poetry is concise and to the point and tackles mostly the themes of spirituality, existence and love.  
View Profile
View Pdf