IXTRI

  • img-book

    Mark Camilleri, Carmel G. Cauchi, Pierre J. Mejlak, Mario Azzopardi, Trevor Żahra, Simon Bartolo, Loranne Vella, Ġużè Stagno, Charles Casha, Clare Azzopardi,

45

ta' : Mark Camilleri, Carmel G. Cauchi, Pierre J. Mejlak, Mario Azzopardi, Trevor Żahra, Simon Bartolo, Loranne Vella, Ġużè Stagno, Charles Casha, Clare Azzopardi

19.00

Kopji:
ISBN: 9789990913453
Qoxra: hardback
Età: adults
Pubblikazzjoni : 2009
Paġni : 224
Rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb Ktieb uniku fil-ħsieb, fil-kontenut u fl-esekuzzjoni, biex jikkommemora l-45 anniversarju tal-Merlin. Stejjer oriġinali, miktuba minn 9 mill-aktar awturi stabbiliti f'Malta li lkoll jippubblikaw mal-Merlin, flimkien ma' awtur ġdid li kien qed jagħmel id-debutt letterarju tiegħu f'dan il-ktieb. Li jgħaqqad l-istejjer, in-numru '45', li b'xi mod jew ieħor jitfaċċa f'kull waħda minn dawn il-ġrajjiet. Stejjer ta' Loranne Vella, Clare Azzopardi, Ġużè Stagno, Mario Azzopardi, Simon Bartolo, Pierre J. Mejlak, Carmel G. Cauchi, Trevor Żahra, Charles Casha u Mark Camilleri

Mark Camilleri ilu jgћallem gћal dawn l-aћћar tnax-il sena fejn fil-preżent huwa gћalliem fi skola primarja tal-Istat. Bejn pitazz u ieћor jirnexxielu jsib ċans jikteb regolarment rumanzi jew novelli polizjeski inkella xi xogћol gћal kotba tat-tfal. Fl-2009 kellu l-ewwel storja qasira, Gallo, ippubblikata fil-kollezzjoni 45 li fiha introduċa mal-qarrejja lill-Ispettur Victor Gallo. Sena wara kien imiss Prima Facie – ir-rumanz debut tiegћu – li fih laqqagћna mill-ġdid mal-Ispettur aktar fil-fond u li minnu twieled l-ewwel book video li qatt sar Malta.

View Profile

Carmel G. Cauchi hu msieħeb fl-Għaqda Poeti Maltin, fl-Għaqda tal-Malti (Università) u fl-Akkademja tal-Malti. Kien bosta drabi ppremjat f’konkorsi letterarji u ngħata fost l-oħrajn il-premju prestiġjuż Città di Valletta għall-poeżija fl-1986. Għal tliet darbiet ingħata t-trofew għall-aħjar skript oriġinali fil-Festival ta’ Drama għall-Iskejjel. Għal erba’ darbiet kien fost ir-rebbieħa tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb.

View Profile

Pierre J. Mejlak huwa magħruf l-aktar għall-antoloġija tiegħu Dak li l-Lejl Iħallik Tgħid (Having said goodnight), li biha rebaħ il-Premju Unjoni Ewropea għal-Letteratura fl-2014 u li ġa ġiet tradotta f’għaxar lingwi. Il-kitbiet tiegħu ispiraw sensiela televiżiva, film qasir u numru ta’ xogħlijiet teatrali. Fil-ħin liberu tiegħu, iħobb jilgħab it-table tennis u jemmen li t-top spins tiegħu għandhom potenzjal.

View Profile
Mario Azzopardi (1944-2022) huwa wieħed fost l-aqwa ulied letterarji ta’ Malta: poeta, kittieb, kritiku tal-arti, direttur teatrali. Kien fost il-fundaturi tal-Moviment Qawmien Letterarju fl-1967, u kien il-pijunier tal-letteratura avangardista f’Malta. Awtur prolifiku u maħbub minn udjenza u kritika, tul ħajtu pproduċa wkoll xogħlijiet għall-palk, għar-radju, għat-televiżjoni, mexxa l-Malta Drama Centre u għal snin twal kien artikolist f’diversi ġurnali u gazzetti. [ addattata mid-Directory of Maltese Writers tal-HELA ]
View Profile

Trevor Żahra fettillu jitwieled fis-16 ta’ Diċembru 1947.  Ma nafux jekk hux veru li kiteb l-ewwel rumanz tiegħu meta kellu xahrejn!  Hu x’inhu, aktar faċli tipprova ssib x’ma kitibx, milli x’kiteb: stejjer għat-tfal, workbooks, poeżiji, rumanzi, novelli, drammi, monologi. U x’ma pinġiex?  Biżżejjed insemmu Stampakelma li għalih pinġa ’l fuq minn elf stampa.  S’issa diġà għandu kotba ppubblikati Franza, ir-Russja u n-Norveġja. trevorzahra.com

View Profile

Simon Bartolo iħobb l-ikel, il-qtates, ix-xita, il-Milied, u l-mużika. Imma l-iktar li jħobb huma l-kliem. Jaffaxina ruħu jqiegħed il-kliem ħdejn xulxin biex jibni s-sentenzi u mbagħad ipoġġi s-sentenzi wara xulxin biex jifforma ktieb jew dramm. Wara li ġab il-Masters ħadem bħala għalliem għal 10 snin u mbagħad telaq minn Malta biex jaħdem bħala traduttur. Kiteb u ddirieġa ħafna bċejjeċ teatrali mal-grupp tiegħu stess Aleateia u issa jqatta’ ħinu jikteb il-kotba kif ukoll għall-palk. Simon issa jgħix Wied il-Għajn.

View Profile
Loranne Vella tgħix Brussell, dejjem għaddejja minn ħaġa għal għaxra oħra. Hija tittraduċi ġewwa uffiċċju, taqra fis-sodda, tikteb fil-cafés u xi drabi tirreċta fit-triq. Kull tant żmien, tħawwad ftit fejn tagħmel xiex. M’għadhiex tagħti kas it-temp dejjem griż imma malli toħroġ ix-xemx tfaqqa’ daħqa daqsiex. Tippreferi tikteb bil-Malti, taqra bl-Ingliż, tittraduċi mill-Franċiż u toħlom bil-Ġappuniż. Fl-aħħar tal-jum, xorta tipprova tagħmel dawk it-tmien sigħat rieqda.
View Profile
Ġużè Stagno twieled fil-villaġġ tas-sajd u s-sajjieda, Marsaxlokk, Malta fl-1976. Kiteb erba’ rumanzi, u qiegħed jaħdem fuq il-ħames wieħed. Ilu għall-aħħar ħames snin jgħix Brussell, fejn jaqla’ l-ħobża ta’ kuljum bħala interpretu tal-konferenzi. Ir-rumanz favorit tiegħu - li qatt ma qara - hu The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman ta’ Laurence Stern. “L-aħjar rumanzi,” jgħid, xi ftit enigmatikament, “huma dawk li għadek qatt ma qrajt. Dejjem.”
View Profile
Charles Casha kittieb prolifiku Ii beda jikteb fil-bidu tas-sittinijiet. Fl-1967 ħoloq Fra Mudest, mequs bħala ikoniku fil-letteratura Maltija. Fil-kitba għat-tfal Casha għaqqad iż-żewġ kompetenzi (għalliem u awtur) biex ta kontribut kbir f’dan il-ġeneru. Fil-kitba għall-adulti jispikka l-element soċjali fejn il-karattri jirriflettu t-tiġrib personali u kollettiv. Il-poeżiji tiegħu huma konċiżi, b’diversi temi, fosthom l-ispiritwalità, l-eżistenza u l-imħabba. “F’għeluq snini nibni sular ieħor fuq it-Torri ta’ Pisa.”
View Profile
Clare Azzopardi tgħix ġo dar antika 400 sena. Tqatta’ ħafna ħin taqra u tikteb l-istejjer kemm għat-tfal kif ukoll għall-kbar, sakemm ma tkunx qed tgħallem. Hija l-Kap tad-Dipartiment tal-Malti fil-Junior College. Rebħet ħafna premjijiet bil-kotba tagħha u ħafna mix-xogħol tagħha ġie maqlub f’lingwi oħra. clareazzopardi.com
View Profile
View Pdf