Merlin Publishers

Senduq Aħdar (Kuluri u Buffuri)

Paġna Titlu Isma’
Sorpriża lill-mamà
Riżorsi għall-għalliema
L-album tar-ritratti
Riżorsi għall-għalliema
Tifla ġdida fil-klassi
Riżorsi għall-għalliema
Ittri minn pajjizi ohra
Bla dawl
Hsara lis-snien
Riżorsi għall-għalliema
Jien kalamita
Ejja ilgħab magħna!
Ftit ħaxix fuq il-kartonċin
Darba wahda hdejn il-bahar
Tfal isalvaw xi griehi
Riżorsi għall-għalliema
Ix-xirja Agħlaq