Kif tuża l-kotba “Nitgħallem Nikkonċentra”?

Claudine Slater


L-ewwel ktieb Nitgħallem Nikkonċentra 1, hu maħsub għat-tfal bejn is-5 u 8 snin, u t-tieni ktieb Nitgħallem Nikkonċentra 2, hu addattat għat-tfal bejn id-9 u 11-il sena.

Huwa importanti li dawn l-eżerċizzji jsiru mal-adulti fejn hu possibbli, u li jsiru ta’ spiss, bħala xi ħaġa normali li nagħmlu ta’ kuljum. Li tieqaf tisma’, tkun taf kif tuża n-nifs tiegħek stess u s-silenzju biex tikkalma, li taprezza t-togħmiet kollha tal-ikel, il-kuluri u l-forom tan-natura, li tkun konxju mill-affarjiet li jagħmluk kuntent u oħrajn li jagħmluk nervuż huma ħiliet li jgħinu kemm lil kbar, kif ukoll lit-tfal. Huma ħiliet li jagħmluk aktar seren. Anke meta l-affarjiet ma jmorrux kif nixtiequ, anke meta jkollna ħafna problemi, nistgħu insibu s-serenità fil-ħajja. Huwa importanti li napprezzaw l-affarjiet tajbin kollha li għandna, imbiddlu dak li nistgħu u naċċettaw dak li ma nistgħux. Ma tistax tbiddel il-passat billi tinkwieta fuqu, u l-futur mhux se jkun isbaħ jekk toqgħod tewdhen fuq l-affarjiet li jistgħu jiġru.

Gawdi l-mument li qed tgħix fih – issa.

Eżerċizzju ħafif

Għandek bżonn : Ċikkulatina magħluqa fl-karta tagħha stess.

  1. Sib post kwiet. Poġġi bilqegħda b’dahrek dritt, irkubbtejk ma’ xulxin, saqajk ċatti mal-art. Fuq il-mejda quddiemek poġġi ċ-ċikkulatina.
  2. Ħu nifs ’il-ġewwa, żommu ftit, onfħu ’l barra bil-mod. Irrepeti dan erba’ darbiet. Se jkollok ħsibijiet oħra li se jippruvaw itellfuk, imma ma jimpurtax. Innota li jeżistu u erġa’ dawwar l-attenzjoni tiegħek fuq iċ-ċikkulatina.
  3. Issa ħares lejn iċ-ċikkulatina. Innota l-kuluri tal-karta, fejn jaqa’ d-dawl fuqha, jekk hemmx xi kliem fuqha, forsi hemm kliem miktub irqiq li qatt ma nnutajt qabel.
  4. Poġġi ċ-ċikkulatina fuq il-pala ta’ jdejk. Kif tinħass? B’subajk il-werrej tal-id l-oħra, ħoss il-karta. Forsi tħoss iċ-ċikkulatina minn taħt? X’ħoss tagħmel il-karta meta tmissha?
  5. Issa iftaħ il-karta bil-mod. Ressaq iċ-ċikkulatina lejn imnieħrek u ħu nifs ’il-ġewwa. Innota dak li qed tħoss f’imnieħrek meta tieħu n-nifs, x’inhu jiġri f’ħalqek meta xxomm ir-riħa tfuħ taċ-ċikkulata.
  6. Ressaq iċ-ċikkulatina ma xufftejk. Kif tinħass?
  7. Poġġi ċ-ċikkulatina ġo ħalqek. Tigdimx. Qed tinduna li t-togħma hi aktar intensa mis-soltu?

Issa igdem u gawdi ċ-ċikkulatina, jew inkella ħalliha ddub bil-mod.


Aqra wkoll: