Merlin Publishers

Stephanie Bugeja

Stephanie Bugeja hija Psikologa fl-ambitu tal-Edukazzjoni. Preżentement qegħda tirriċerka għal Ph.D. fejn qed tindaga dwar il-vuċi tat-tfal. Hija wkoll lecturer fil-Psikoloġija kemm fil-livell post-sekondarju kif ukoll l-Università ta’ Malta.

KOTBA

Ix-xirja Agħlaq