Merlin Publishers

Mark Zammit

Mark Zammit għandu 48 sena u joqgħod Wied il-Għajn. Ilu jikteb ħajtu kollha iżda kien biss is-sena l-oħra li sab il-kuraġġ li jippubblika xogħolijiet minn tiegħu. Imwieled Ħal Tarxien, Mark studja l-Università ta’ Malta għal għalliem u librar. Issa qed jaħdem bħala manager mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. Iħobb jibni kollezzjonijiet ta’ kollox, barra ta’ flus. Fl-2016 ktieb minn tiegħu ġie shortlisted għall-premju Terramaxka. Il-ħolma tiegħu hi li flimkien ma’ martu Mary Grace jkompli jgħix ħajja hienja u serena.

Ix-xirja Agħlaq