Merlin Publishers

Mark Camilleri

Mark Camilleri ilu jgћallem gћal dawn l-aћћar tnax-il sena fejn fil-preżent huwa gћalliem fi skola primarja tal-Istat. Bejn pitazz u ieћor jirnexxielu jsib ċans jikteb regolarment rumanzi jew novelli polizjeski inkella xi xogћol gћal kotba tat-tfal. Fl-2009 kellu l-ewwel storja qasira, Gallo, ippubblikata fil-kollezzjoni 45 li fiha introduċa mal-qarrejja lill-Ispettur Victor Gallo. Sena wara kien imiss Prima Facie – ir-rumanz debut tiegћu – li fih laqqagћna mill-ġdid mal-Ispettur aktar fil-fond u li minnu twieled l-ewwel book video li qatt sar Malta.

KOTBA

Ix-xirja Agħlaq