Merlin Publishers

Marisa Ben Hadj Khalifa

Marisa Ben Hadj Khalifa hija għalliema tal-kindergarten bi tletin sena esperjenza tgħallem tfal ċkejknin ħafna. Preżentement tgħallem ġewwa l-Iskola Primarja San Ġorġ, Kulleġġ Sant’Injazju, Ħal Qormi. Hija miżżewġa u hi l-omm kburija ta’ żewġ subien sbieħ, żewġt iklieb leali u qattus għażżien ħafna. Tħobb ħafna taqra u tirrakkonta l-istejjer, u tħobb ukoll il-krafts.

KOTBA

Ix-xirja Agħlaq