Merlin Publishers

Joseph Borg Galea

Joseph Borg Galea għallem is-Secondary Technical School, il-Kunvent tas-Sacred Heart f’San Ġiljan u l-Kulleġġ San Alwiġi f’B’Kara. Kien ukoll kritiku tal-arti, glaze manager f’fabbrika tat-tafal, u direttur artistiku tal-Malta Hilton u Sheraton Hotel. Kien ukoll membru ta’ diversi bordijiet bħala Eżaminatur, Kap ta’ Dipartiment u membru tal-Bord tal-Eżamijiet tal-MATSEC ġewwa l-Università ta’ Malta.

KOTBA

Ix-xirja Agħlaq