Merlin Publishers

Donovan Gatt

Donovan Gatt ħa l-edukazzjoni tiegħu ġewwa l-kulleġġ ta’ St Edwards fejn ġie espost għal Malti qisu mitkellem waqt attakk qalil tas-sulluzzu. Wara koċċ studju bl-amment biex għadda mill-enneżmi O levels, inxteħet il-Junior College. Waqt li flimkien ma’ sħabu kien qed jifqa’ l-ponot  tal-pubertà, Donovan intlaqat ħażin ħafna mill-marda tal-fittaġni. Sejħulha Obsessive Compulsive Disorder jekk tridu. Kien hemm professur li sejħilha wkoll fsied u nejk żejjed. Il-punt hu li ma setax ikompli bl-edukazzjoni formali tiegħu. Wara xi żmien beda jgħallem l-Ingliż u minn hemm qatt ma ħares lura. Darba ħolom li d-Davide ta’ Kalanġ kien qed jinħabb mal-mara l-ħoxna ta’ żmien il-ħaġarU bil-mod il-mod beda jissawwar Six-Pack u Sonża 

KOTBA

Ix-xirja Agħlaq