Kotba
Ħoloq: Noti u taħriġ fuq 'Bejn Ħaltejn' għall-eżami taċ-ĊES
book
ta' 
  • David Aloisio
Pubblikatur : Merlin
paperback
2012
ISBN : 9789990914153
Paġni : 144
€ 9.00
addtocart

Noti u taħriġ fuq Bejn Ħaltejn għall-eżami taċ-ĊES

Ħoloq jassisti lill-qarrejja fl-interpretazzjoni tagħhom tax-xogħlijiet letterarji miġbura mill-Bord tal-MATSEC f'Bejn Ħaltejn, l-antoloġija studjata għall-eżami taċ-ĊES fil-Malti, permezz ta' osservazzjonijiet dettaljati, mistoqsijiet u attivitajiet oħrajn li jipprovokaw kritika letterarja attiva u matura.

"… ktieb-manwal li għandu jkun ta' fejda liema bħalha għall-għalliema daqskemm għall-istudenti. L-għan tiegħu huwa li joffri għodod ta' stħarriġ li huma siewja biex tingħaraf il-kitba letterarja kemm mill-aspett tematiku u kemm mill-aspett tekniku … David Aloisio qiegħed jgħin ħafna biex it-tagħlim tal-letteratura fil-klassi tal-iskola jilħaq l-għan ewlieni tiegħu: li jiżviluppa l-ħila tal-istudenti fil-proċess tal-ħsieb loġiku u mibni tajjeb." - Oliver Friggieri

print
Merlin Jissuġġerixxi
book
5.mt
by 
  • David Aloisio
Pubblikatur : Merlin
paperback
2013
€ 9.95
addtocart
book
Ħoloq: Noti u taħriġ fuq 'Bejn Ħaltejn' għall-eżami taċ-ĊES
by 
  • David Aloisio
Pubblikatur : Merlin
paperback
2012
€ 9.00
addtocart
book
Poeżija 3D
by 
  • David Aloisio
Pubblikatur : Merlin
paperback
2011
€ 11.00
addtocart
Ikkuntattjana
Merlin Publishers
42, Triq Mountbatten,
Il-Blata l-Bajda HMR1574,
MALTA.

(+356) 21246472